CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2012-2015

 

PHÒNG GD&ĐT CAM LÂM                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG  TH CAM PHƯỚC TÂY 2                Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc                                                                   

Số:       /KHPT-TH CPT2                      CamPhước Tây, ngày 15  tháng 10   năm 2012

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

                  TRƯỜNG TIỂU HỌC CAM PHƯỚC TÂY 2 GIAI ĐOẠN 2012-2015

 

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích :

-  Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia cấp độ 1, xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, xây dựng cơ sở vật chât phù hợp với yêu cầu giảng dạy. Phổ cập đúng độ tuổi theo quy định.

- Xây dựng trường học thân  thiện – học sinh tích cực, thư viện chuẩn theo quy định.

2. Yêu cầu :

Đạt được chất lượng Giáo dục- tạo được môi trường thân thiện, đội ngũ giáo viên công nhân viên đủ về số lượng , có phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn khá giỏi.

II/ THỰC TRẠNG :

Sự quan tâm của địa phương trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia tạo điều kiện thuận lợi công tác huy động xã hội hóa giáo dục; đảm bảo an ninh trật tự trong trường học; thực hiên tốt phổ cập giáo dục đúng độ tuổi.

Trường tiểu học Cam Phước Tây 2 triển khai kế hoạch xây dựng và phát triển trường giai đoạn 2012-2016:

1. Đội ngũ CB-GV-CNV: Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường; Đảm bảo số lượng, chất lượng theo chuẩn trình độ chuyên môn nhiệt tình có trách nhiệm cao trong công tác dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, phát huy đạo đức nhà giáo, chăm lo tốt đến sự nghiệp giáo dục.

2. Về cơ cấu biên chế lớp

- Tổng số lớp 17

- Số lượng học sinh : 450 em

3. Cơ sở vật chất:

Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục đảm bảo cho công tác dạy và học theo từng năm học.

Nâng cấp mặt bằng 2 điểm trường, nhà đa năng, sân chơi, bãi tập.

Đảm bảo trang thiết bị cho các đoàn thể làm việc, xây dựng các phòng học (phòng học ngoại ngữ, tin học, phòng đọc, phòng nghỉ cho giáo viên…)

4. Tài chính: Đảm bảo đủ chi lương và chi khác cho cán bộ giáo viên công nhân viên.

5 . Chất lượng giáo dục - hiệu quả đào tạo:

Xây dựng biên chế từng năm học phù hợp đặc điểm chuyên môn, tình hình của nhà trường.

Bám sát mục tiêu giáo dục, hoàn thành các chỉ tiêu hàng năm.

Hiệu quả đào tạo hàng năm đạt 97%.

6. Tổ chức quản lý:

- Sắp xếp cán bộ trẻ có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao.

- Đào tạo bồi dưỡng theo kế hoạch về nghiệp vụ quản lý trường học và nâng chuẩn trình độ đào tạo ở trình độ cao đẳng và đại học theo từng lĩnh vực chuyên môn.

7. Thanh tra thi đua :

Thanh tra: Thực hiện điều lệ trường công tác thanh kiểm tra, đảm bảo kế hoạch thanh tra hàng năm.

Thực hiện theo TT/43/2006TT- BGDĐT

- Thanh tra kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo – chương trình nội dung dạy học.

- Kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch trong đơn vị.

+ Thi đua :

- Thực hiện luật TĐKT/42/NĐ- TT số 12 ngày 3/4 /2012/BGD-ĐT và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của ngành giáo dục và của UBND huyện.

8. Các hoạt động khác :

- Tổ chức trồng cây bóng mát, cây cảnh, các hoạt động của trường học.

+ Triển khai kế hoạch hoạt động ngoại khóa đúng quy định.

+ Thực hiện tham gia đầy đủ các hoạt động của địa phương và của ngành.

Đánh giá chung :

+ Điểm mạnh:

- Đội ngũ các bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường đảm bảo về số lượng và chuẩn trình độ đào tạo.

- Công tác tổ chức triển khai đánh giá sâu sát, thực chất .

+ Điểm yếu:

- Hệ thống nước sạch chưa đảm bảo.

- Các bộ phận chưa chủ động tham mưu kịp thời các công tác mình được phân công.

- Thời gian kiểm tra chậm theo kế hoạch đề ra.

+ Nguyên nhân: Chưa có kinh nghiệm trong việc quản lý của từng bộ phận trong trường học .

NĂM HỌC 2012-2013

1/ Nội dung kế hoạch:

a) Mục tiêu chung:

Nâng cao hiệu quả chất lượng đội ngũ quản lí cấp trường, tổ chuyên môn, các đoàn thể trong nhà trường, các hoạt động phong trào có hiệu quả, triển khai thực hiên nhiệm vụ năm học đầy đủ và có chất lượng.

b) Mục tiêu cụ thể :

- Đạt trường chuẩn Quốc gia cấp độ 1.

- Hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức 1.

- Đạt trường học thân thiện - học sinh tích cực cấp huyện.

- Đổi mới phương pháp dạy học đánh giá học sinh theo hướng phát huy tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh, áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

- Xây dựng đạt trường học tiên tiến cấp huyện .

- Xây dựng đạt trường chuẩn quốc gia năm học 2012-2013.

2/ Quy mô phát triển: Năm học 2012-2013

a) Học sinh:

+ Tổng số lớp : 15 lớp

+ Tổng số học sinh : 321 em

Chất lượng học tập :  Giỏi : 35 % ; Khá 40 % ; Trung bình : 24 % ; yếu 1 %      + Hạnh kiểm : 100 %  thực hiện đầy đủ

+ Học sinh được trang bị kiến thức, kỹ năng sống cơ bản tích cực tham gia các hoạt động  ngoài giờ.

b) Cán bộ giáo viên: Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được đánh giá: Khá, Giỏi trên 80%.

Tỷ lệ giáo viên /lớp : 1,5.

- Giáo viên đạt chuẩn: 100%.

- Số giáo viên đạt trên chuẩn: 60%.

- Số giáo viên dạy bộ môn: Âm nhạc: 1; Mỹ thuật: 1; Ngoại ngữ: 1; Thể dục: 1.

- Số giáo viêndạy giỏi cấp trường: 60%.

- Số giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 10% so với chỉ tiêu giao.

3/ Quản lý- chỉ đạo :

a) Tổ chức bộ máy Cán bộ, Giáo viên, Công nhân viên.

Sắp xếp bố trí giáo viên có trình độ giỏi làm tổ trưởng chuyên môn ổn định lâu dài, hợp lý.

Các tổ chức: Công đoàn, chi đoàn tổ trưởng chuyên môn có phẩm chất đạo đức tốt là Đảng viên trẻ .

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ổn định lâu dài hợp lý đúng theo từng lĩnh vực đã đào tạo có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, có trình độ tay nghề vững vàng, có tinh thần trách nhiệm trong công việc được phân công.

b) Đầu tư cơ sở vật chất 2012-2013

+ Tu sửa hệ thống  cứa số 4 phòng học – hợp đồng nhà dân để có nguồn nước sử dụng trong mùa khô.

+ Quét vôi, sơn các bồn hoa ở điểm chính

+ Trang trí một số biểu bảng trường học thân thiện- học sinh tích cực ở trường, lớp học

+ Mua mới một bộ máy vi tính làm việc cho TPT và các đoàn thể.

c) Chất lượng dạy học và các hoạt động khác

* Học sinh:      Giỏi: 35%      Khá: 40%       Trung bình: 24%        Yếu: 1%

Tỉ lệ lên lớp thẳng :                        99%

Tỉ lệ hoàn thành bậc tiểu học :      100%

Tỉ lệ xếp loại hạnh kiểm :             100%

* Giáo viên :

- Đánh giá chuẩn nghề nghiệp:    90% khá; 10% giỏi.

- Giáo viên dạy giỏi cấp trường:  60% / Tổng số giáo viên.

- Giáo viên dạy giỏi cấp huyện:  10%/ Tổng số giáo viên.

* Các hoạt động khác :

- Trồng cây phân tán 150 cây keo – 30 cây sao đỏ  điểm phụ, trồng 20 cây cảnh sân trường điểm chính.

- Tập trung đội tuyển học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện.

- Đội tuyển viết chữ đẹp.

- Đội tuyển olympic toán, tiếng anh.

- Tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào do cấp trên tổ chức .

d) Công tác xã hội hóa :

+ Huy động phụ huynh học sinh đóng góp 40.00đ/học sinh là hoàn tất kinh phí la phong 2 phòng học.

+ Hội phụ huynh học sinh đổ đất, cát san lấp mặt bằng trước cổng trường điểm chính.

+ Phụ huynh học sinh làm bồn hoa trước lớp học của điểm Văn Thủy 2.

+ Hội phụ huynh làm sân cầu lông ở điểm trường chính.

e)     Công tác tài chính :

Đảm bảo đủ chi lương và chi khác cho cán bộ giáo viên công nhân viên.

f) Công tác cải cách hành chính và đổi mới về quản lý :

+ Các văn bản triển khai đều gửi trước đến các bộ phận thực hiện.

+ Phân công người thực hiện mở  email chuyển văn bản kịp thời hàng ngày.

+ Các bộ phận trong đơn vị từ tổ chuyên môn thực hiện tốt hộp thư điện tử, Chủ động tham mưu các công việc đã được phân công.

+ Khi triệu tập các cuộc họp đều qua thông báo hệ thống bảng tại đơn vị.

g)     Thanh tra:

+ Hoàn thành đúng kế hoạch; thanh tra – chuyên đề: 100 % ; Toàn diện: 7 giáo viên.

Thi đua: Thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên, thực hiện biểu điểm thi đua đã được thống nhất trong đơn vị.

4/ Công tác tham mưu chính quyền địa phương :

- Tham mưu với chính quyền địa phương về công tác trường chuẩn quốc gia, trường học thân thiện - học sinh tích cực, phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, công tác An toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

5/ Phối hợp các đoàn thể :

- Phối hợp các đoàn thể như công đoàn, chi đoàn thực hiện tốt công tác và các hoạt động của các đoàn thể, từng đoàn thể giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,ứng xử nơi công sở.

6/ Công tác tuyên truyền :

- Tuyên truyền các luật giáo dục, điều lệ trường tiểu học, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quyền trẻ em, luật khiếu nại tố cáo…bằng nhiều hình thức.

7/ Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ1.

- Xây dựng trường học thân thiện- học sinh tích cực năm học 2012-2013.

Rà soát các tiêu chuẩn, minh chứng về trường chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất, chất lượng của từng năm học theo quy định.

NĂM HỌC  2013-2014

Nội dung kế hoạch :

a) Mục tiêu chung:

Tiếp tục nâng cao hiệu quả chất lượng đội ngũ quản lí cấp trường, tổ chuyên môn, các đoàn thể trong nhà trường.Triển khai các hoạt động phong trào có hiệu quả, thực hiện nhiêm vụ năm học đầy đủ và có chất lượng, phù hợp với thực tế của trường.

b) Mục tiêu cụ thể  :

- Xây dựng trường chuẩn Quốc gia cấp độ 1.

- Hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1.

- Đạt trường học thân thiện - học sinh tích cực cấp huyện.

- Đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá học sinh theo hướng phát huy tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh, áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

- Xây dựng đạt trường học tiên tiến cấp huyện.

2/ Quy mô phát triển: Năm học 2013-2014

a) Học sinh :

+ Tổng số lớp: 15 lớp

+ Tổng số học sinh: 309 em

Chất lượng học tập : Giỏi: 36,9%; Khá 40,1 %; Trung bình: 22 % ; Yếu 1 %

+ Hạnh kiểm : 100 %  thực hiện đầy đủ

+ Học sinh được trang bị kiền thức, kỹ năng sống cơ bản tích cực tham gia các hoạt động  ngoài giờ.

b) Cán bộ giáo viên: Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được đánh giá: Khá, Giỏi trên 80%.

Tỷ lệ giáo viên /lớp : 1,5.

- Giáo viên đạt chuẩn: 100%.

- Số giáo viên đạt trên chuẩn: 70%.

- Số giáo viên dạy bộ môn: Âm nhạc: 1; Mỹ thuật: 1; Ngoại ngữ: 1; Thể dục: 1.

- Số giáo viên dạy giỏi cấp trường: 50%.

- Số giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 10% so với chỉ tiêu giao.

3/ Quản lý- chỉ đạo :

a) Tổ chức bộ máy Cán bộ, Giáo viên, Công nhân viên.

Sắp xếp bố trí giáo viên có trình độ giỏi làm tổ trưởng chuyên môn ổn định lâu dài, hợp lý.

Các tổ chức: Công đoàn, chi đoàn tổ trưởng chuyên môn có phẩm chất đạo đức tốt là Đảng viên trẻ .

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ổn định lâu dài hợp lý đúng theo từng lĩnh vực đã đào tạo có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, có trình độ tay nghề vững vàng, có tinh thần trách nhiệm trong công việc được phân công.

b) Đầu tư cơ sở vật chất 2013-2014 :

+Bổ sung kế hoạch năm trước chưa thưc hiện được.

+ Làm các bồn hoa ở điểm văn thủy 2.

+ Quét vôi 2 phòng học ở điểm phụ.

+ Nâng mặt bằng sân chơi  ở điểm phụ.

+ Trang trí một số biểu bảng nội quy trường học thân thiện- học sinh tích cực ở trường, lớp học.

+ Làm sân chơi, bãi tập điểm trường chính.

+ Xây dựng nhà thường trực bảo vệ.

c) Chất lượng dạy học và các hoạt động khác

* Học sinh : Giỏi 36,9%       Khá : 40,1%    Trung bình: 22,0%     Yếu: 1%

Tỉ lệ lên lớp thẳng                       99%

Tỉ lệ hoàn thành bậc tiểu học :   100%

Tỉ lệ xếp loại hạnh kiểm :          100%

* Giáo viên :

- Đánh giá chuẩn nghề nghiệp : 90 % khá; 10 % giỏi.

- Giáo viên dạy giỏi cấp trường : 60 % / Tổng số giáo viên.

- Giáo viên dạy giỏi cấp huyện : 10 %/ Tổng số giáo viên.

* Các hoạt động khác :

- Tiếp tục trồng cây phân tán 200 cây keo –   chăm sóc 20 cây cảnh sân trường điểm chính.

- Thành lập, bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện.

- Đội tuyển viết chữ đẹp.

- Đội tuyển olympic toán, tiếng anh.

- Tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào do cấp trên tổ chức, tổ chức trò chơi dân gian cho học sinh hàng tháng.

d) Công tác xã hội hóa:

+ Huy động phụ huynh học sinh đóng góp 100.000đ/học sinh kinh phí  làm mặt bằng sân chơi điểm chính.

+ Hội phụ huynh học sinh làm bồn hoa trước lớp học của điểm Văn Thủy 2.

Công tác tài chính: Đảm bảo đủ chi lương và chi khác cho cán bộ giáo viên công nhân viên.

e)  Công tác cải cách hành chính và đổi mới về quản lý :

+ Phân công người thực hiện mở  email hàng ngày thông tin  kip thời đến các bộ phận triển khai thực hiện, niêm yết công khai các hoạt động trong nhà trường.

+ Các bộ phận trong đơn vị từ tổ chuyên môn thực hiện tốt hộp thư điện tử, Chủ động tham mưu các công việc đã được phân công.

+ Khi triệu tập các cuộc họp đều qua thông báo hệ thống bảng tại đơn vị.

f)      Thanh tra:

+ Hoàn thành đúng kế hoạch thanh tra – chuyên đề : 100 % ; Toàn diện : 7 giáo viên.

Thi đua : Thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên .xây dựng định mức thi đua.

4/ Công tác tham mưu chính quyền địa phương:

- Tham mưu với chính quyền địa phương về công tác trường chuẩn quốc gia, trường học thân thiện- học sinh tích cực, phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, công tác An toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống các loại dịch bệnh, chế độ học tập của học sinh .

5/ Phối hợp các đoàn thể :

- Phối hợp các đoàn thể như công đoàn, chi đoàn thực hiện tốt công tác và các hoạt động của các đoàn thể, giám sát kế hoạch hoạt động của nhà trường.

6/ Công tác tuyên truyền :

- Tuyên truyền các luật giáo dục, điều lệ trường tiểu học, phòng chống tham nhũng, lãng phí , quyền trẻ em, luật khiếu nại tố cáo…theo kế hoạch. Thực hiện học tập và làm theo tâm gương đạo đức HỒ CHÍ MINH, mỗi thầy,cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo.

7/ Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

- Xây dựng trường học thân thiện- học sinh tích cực năm học 2013-2014

Rà soát các tiêu chuẩn , minh chứng về trường chuẩn  quốc gia về cơ sở vật chất,chất lượng của từng năm học theo quy định.

NĂM HỌC  2014-2015

Nội dung kế hoạch :

a) Mục tiêu chung: Tiếp tục nâng cao hiệu quả chất lượng đội ngũ quản lí cấp trường, tổ chuyên môn, các đoàn thể trong nhà trường. Triển khai các hoạt động phong trào có hiệu quả thực hiện nhiêm vụ năm học đầy đủ và có chất lượng, phù hợp với thực tế của trường.

b) Mục tiêu cụ thể  :

- Tiếp tục  xây dựng trường chuẩn Quốc gia cấp độ 2.

- Hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2.

- Đạt trường học thân thiện - học sinh tích cực cấp tỉnh.

- Đổi mới phương pháp dạy học đánh giá học sinh theo hướng phát huy tích cực chủ động sáng tạo của học sinh, áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

- Xây dựng đạt trường học tiên tiến cấp huyện.

2/ Quy mô phát triển: Năm học 2014-2015

a) Học sinh :

+ Tổng số lớp : 16 lớp

+ Tổng số học sinh : 341 em

Chất lượng học tập :  Giỏi : 40 % ; Khá 40 % ; Trung bình : 19 % ; yếu 1.

+ Hạnh kiểm : 100 %  thực hiện đầy đủ

+ Học sinh được trang bị kiến thức kỹ năng sống cơ bản, tích cực tham gia các hoạt động  ngoài giờ.

b) Cán bộ giáo viên : Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được đánh giá:  Khá, Giỏi trên 80 %

- Tỷ lệ giáo viên /lớp : 1,5

- Giáo viên đạt chuẩn : 100 %

- Số giáo viên đạt trên chuẩn : 70 %

- Số giáo viên dạy bộ môn: Âm nhạc: 1; Mỹ thuật: 1; Ngoại ngữ: 1; Thể dục: 1.

- Số giáo viên dạy giỏi cấp trường : 65 %

Số giáo viên dạy giỏi cấp huyện : 10 % so với chỉ tiêu giao.

3/ Quản lý- chỉ đạo :

a) Tổ chức bộ máy Cán bộ, Giáo viên, Công nhân viên.

Sắp xếp bố trí giáo viên có trình độ tay nghề vững vàng làm tổ trưởng chuyên môn ổn định lâu dài, hợp lý.

- Các tổ chức: Công đoàn, chi đoàn, tổ trưởng chuyên môn có phẩm chất đạo đức tốt  là Đảng viên trẻ.

- Đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên ổn định lâu dài bố trí hợp lý đúng theo từng lĩnh vực đã đào tạo có phẩm chất đạo đức tốt lối sống lành mạnh có trình độ tay nghề vững vàng.

b) Đầu tư cơ sở vật chất

Tu sữa cơ sở vật chất –xây dựng sân chào cờ điểm chính.

c) Chất lượng dạy học và các hoạt động khác

* Học sinh : Giỏi 40%        Khá  40%    Trung bình : 19%     Yếu: 1%

Tỉ lệ lên lớp thẳng                       99%

Tỉ lệ hoàn thành bậc tiểu học :   100%

Tỉ lệ xếp loại hạnh kiểm :          100%

* Giáo viên :

- Đánh giá chuẩn nghề nghiệp : 90 % khá; 10 % giỏi.

- Giáo viên dạy giỏi cấp trường : 60 % / Tổng số giáo viên.

- Giáo viên dạy giỏi cấp huyện : 10 %/ Tổng số giáo viên.

* Các hoạt động khác :

- Tiếp tục trồng cây phân tán –chăm sóc  cây cảnh sân trường điểm chính.

- Thành lập,bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện.

- Đội tuyển viết chữ đẹp.

- Đội tuyển olympic toán, tiếng anh.

- Tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào do cấp trên tổ chức, tổ chức trò chơi dân gian cho học sinh hàng tháng.

d) Công tác xã hội hóa :

+ Huy động các mạnh thường quân hổ trộ về kinh phí,vật chất để xây dựng trường học và cấp học bỗng cho học sinh nghèo.

Công tác tài chính : Đảm bảo đủ chi lương và chi khác cho cán bộ giáo viên công nhân viên.

e)  Công tác cải cách hành chính và đổi mới về quản lý :

+ Phân công người thực hiện mở  email hàng ngày thông tin  kip thời đến các bộ phận triển khai thực hiện, niêm yết công khai các hoạt động trong nhà trường.

+ Các bộ phận trong đơn vị từ tổ chuyên môn thực hiện tốt hộp thư điện tử, Chủ động tham mưu các công việc đã được phân công.

+ Khi triệu tập các cuộc họp đều qua thông báo hệ thống bảng tại đơn vị.

f) Thanh tra:

+ Hoàn thành đúng kế hoạch thanh tra – chuyên đề: 100 % ; Toàn diện: 7 giáo viên.

Thi đua: Thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên .

4/ Công tác tham mưu chính quyền địa phương :

- Tham mưu với chính quyền địa phương về công tác trường chuẩn quốc gia,

trường học thân thiện- học sinh tích cực, phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, công tác An toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống các loại dịch bệnh, chế độ học tập của học sinh.

5/ Phối hợp các đoàn thể :

- Phối hợp các đoàn thể như công đoàn, chi đoàn thực hiện tốt công tác và các hoạt động của các đoàn thể .giám sát kế hoạch hoạt động của nhà trường.

6/ Công tác tuyên truyền :

- Tuyên truyền các luật giáo dục, điều lệ trường tiểu học, phòng chống tham nhũng lãng phí, quyền trẻ em, luật khiếu nại tố cáo…theo kế hoạch.Thực hiện học tập và làm theo tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, trường học thân thiện- học sinh tích cực, phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, công tác An toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống các loại dịch bệnh.

7/ Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

- Xây dựng trường học thân thiện- học sinh tích cực năm học 2014-2015.

Rà soát các tiêu chuẩn ,minh chứng về trường chuẩn  quốc gia về cơ sở vật chất,chất lượng của từng năm học theo quy định.

NĂM HỌC  2015-2016

Nội dung kế hoạch :

a) Mục tiêu chung : Tiếp tục nâng cao hiệu quả chất lượng đội ngũ quản lí cấp trường, tổ chuyên môn, các đoàn thể trong nhà trường. Triển khai các hoạt động phong trào có hiệu quả, thực hiện nhiêm vụ năm học đầy đủ và có chất lượng, phù hợp với thực tế của trường.

b) Mục tiêu cụ thể  :

- Tiếp tục  xây dựng trường chuẩn Quốc gia cấp độ 2.

- Hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2.

- Đạt trường học thân thiện - học sinh tích cực cấp tỉnh.

- Đổi mới phương pháp dạy học đánh giá học sinh theo hướng phát huy tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh, áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

- Xây dựng đạt trường học tiên tiến cấp huyện .

2/ Quy mô phát triển: Năm học 2015-2016

a) Học sinh :

+ Tổng số lớp : 17 lớp

+ Tổng số học sinh : 371 em

Chất lượng học tập :  Giỏi : 40 % ; Khá 44 % ; Trung bình: 15 % ; Yếu:1.

+ Hạnh kiểm : 100 %  thực hiện đầy đủ.

+ Học sinh được trang bị kiền thức kỹ năng sống cơ bản tích cực tham gia các hoạt động  ngoài giờ.

b) Cán bộ giáo viên : Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được đánh giá:  Khá, giỏi trên 80 %

- Tỷ lệ giáo viên /lớp : 1,5

- Giáo viên đạt chuẩn : 100 %

- Số giáo viên đạt trên chuẩn: 70 %.

- Số giáo viên dạy bộ môn : Âm nhạc: 1  ; Mỹ thuật : 1  ; Ngoại ngữ: 1 ; Thể dục: 1.

- Số giáo vien dạy giỏi cấp trường: 65 %

- Số giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 10 % so với chỉ tiêu giao.

3/ Quản lý- chỉ đạo:

a) Tổ chức bộ máy Cán bộ, Giáo viên, Công nhân viên

Sắp xếp bố trí giáo viên có trình độ tay nghề vững vàng làm tổ trưởng chuyên môn ổn định lâu dài, hợp lý.

- Các tổ chức : Công đoàn, chi đoàn, tổ trưởng chuyên môn có phẩm chất đạo đức tốt  là Đảng viên trẻ .

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ổn định lâu dài bố trí hợp lý đúng theo từng lĩnh vực đã đào tạo, có phẩm chất đạo đức tố,t lối sống lành mạnh, có trình độ tay nghề vững vàng.

b) Đầu tư cơ sở vật chất

Tu sữa cơ sở vật chất –xây dựng sân chào cờ điểm chính.

c) Chất lượng dạy học và các hoạt động khác.

* Học sinh : Giỏi 40%        Khá: 45%    Trung bình  : 15%     Yếu: 1%

Tỉ lệ lên lớp thẳng :                    99%

Tỉ lệ hoàn thành bậc tiểu học :   100%

Tỉ lệ xếp loại hạnh kiểm :          100%

* Giáo viên :

- Đánh giá chuẩn nghề nghiệp : 90 % khá; 10 % giỏi.

- Giáo viên dạy giỏi cấp trường : 60 % / Tổng số giáo viên.

- Giáo viên dạy giỏi cấp huyện : 10 %/ tổng số giáo viên.

* Các hoạt động khác :

-  Tiếp tục trồng cây phân tán – chăm sóc  cây cảnh sân trường điểm chính.

- Thành lập, bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện.

- Đội tuyển viết chữ đẹp.

- Đội tuyển olympic toán, tiếng anh .

- Tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào do cấp trên tổ chức,tổ chức trò  chơi dân gian cho học sinh hàng tháng.

d) Công tác xã hội hóa :

+ Huy động các mạnh thường quân hổ trộ về kinh phí,vật chất để xây dựng trường học và cấp học bổng cho học sinh nghèo.

Công tác tài chính \: Đảm bảo đủ chi lương và chi khác cho cán bộ giáo viên công nhân viên.

e)  Công tác cải cách hành chính và đổi mới về quản lý :

+ Phân công người thực hiện mở  email hàng ngày thông tin  kip thời đến các bộ phận triển khai thực hiện, niêm yết công khai các hoạt động trong nhà trường.

+ Các bộ phận trong đơn vị từ tổ chuyên môn thực hiện tốt hộp thư điện tử, Chủ động tham mưu các công việc đã được phân công.

+ Khi triệu tập các cuộc họp đều qua thông báo hệ thống bảng tại đơn vị.

f) Thanh tra:

+ Hoàn thành đúng kế hoạch thanh tra – chuyên đề: 100 % ; Toàn diện: 7 giáo viên.

Thi đua : Thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

4/ Công tác tham mưu chính quyền địa phương :

- Tham mưu với chính quyền địa phương về công tác trường chuẩn quốc gia,

trường học thân thiện- học sinh tích cực, phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, công tác An toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống các loại dịch bệnh, chế độ học tập của học sinh.

5/ Phối hợp các đoàn thể :

- Phối hợp các đoàn thể như công đoàn, chi đoàn thực hiện tốt công tác và các hoạt động của các đoàn thể, giám sát kế hoạch hoạt động của nhà trường.

6/ Công tác tuyên truyền :

- Tuyên truyền các luật giáo dục, điều lệ trường tiểu học, phòng chống tham nhũng lãng phí, quyền trẻ em, luật khiếu nại tố cáo…theo kế hoạch.Thực hiện học tập và làm theo tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo.

7/ Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

- Xây dựng trường học thân thiện- học sinhP tích cực năm học 2015-2016

Rà soát các tiêu chuẩn, minh chứng về trường chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất, chất lượng của từng năm học theo quy định.

III.GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1/ CÁC MŨI ĐỘT PHÁ TRONG TỪNG NĂM HỌC ĐẾN HẾT NHIỆM KÌ:

a) NĂM HỌC 2012-2013

Tiếp tục giữ vững các kết quả đã đạt được, khắc phục những khuyết điểm, tồn tại.

Giữ vững tập thể đoàn kết, nhất trí, phát huy nội lực của từng tổ chức và cá nhân trong đơn vị thực hiện từng nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.

Cơ sở vật chất: làm sân tập cầu lông cho học sinh.

b)NĂM HỌC: 2013-2014

Tiếp tục giữ vững các kết quả đã đạt được, khắc phục những khuyết điểm, tồn tại.

Giữ vững tập thể đoàn kết, nhất trí, phát huy nội lực của từng tổ chức và cá nhân trong đơn vị thực hiện từng nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.

c)NĂM HỌC: 2014-2015

 

d)NĂM HỌC: 2015-2016

 

2/ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN :

Chất lượng giáo dục

Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hóa. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình theo TT32/BGD-ĐT. Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, trang bị cho các em kĩ năng sống cơ bản, không có học sinh bỏ học; đảm bảo chất lượng giáo dục hàng năm.

Đội ngũ giáo viên: Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; năng lực chuyên môn khá giỏi, có trình độ tin học, phong cách sư phạm mẫu mực; đoàn kết, tâm huyết  gắn bó với nhà trường, hợp tác giúp nhau cùng tiến bộ.Tham mưu ngành tạo điều kiện cho trường thực hiện đủ biên chế giáo viên theo từng năm học, môn học.

Cơ sở vật chất:

Tham mưu ngành xây dựng nhà trực, sân chào cờ, nhà đa năng, phòng đọc cho học sinh và giáo viên.

Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục, tham gia xây dựng  và phát triển nhà trường .

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm các tổ chức và từng thành viên trong đơn vị trong quá trình xây dựng trường.

3 /TÔ CHỨC THỰC HIỆN:

a) Hiệu trưởng: xây dựng tốt nhiêm vụ từng năm học, thực hiện tốt cơ chế làm việc, quy chế hoạt động đơn vị.

Phát huy hiệu quả quản lí, thực hiện tôt công tác thanh kiêm tra nội bộ trường học.

Đẩy mạnh kiện toàn các ban xây dựng trường học.

b) Phó hiệu trưởng: Theo nhiệm vụ được phân công,t riển khai từng phần việc cụ thể đồng thời kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất giải pháp thực hiệ

c)Tổ chuyên môn: tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện của các thành viên, tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp thực hiện.

d) Giáo viên: Tích cực hoàn thành nhiệm vụ năm học, thực hiên tốt công tác chuyên môn.Thường xuyên nghiên cứu nâng cao công tác tự bồi dưỡng nghiệp vụ, phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sư phạm lên lớp.Thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành.

e) Nhân viên: Tích cực thực hiện tốt phong trào trường học thân thiện; hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn; đoàn kết nội bộ thực hiện tốt dân chủ trương học.

g)Cha mẹ học sinh: Tích cực thực hiện tốt chăm lo giáo dục học sinh, có trách nhiệm động viên học tập của con em, hoàn thành các nhiệm vụ đã thống nhất đầu năm học./.

 

    Nơi nhận:                                                              HIỆU TRƯỞNG

 - Phòng GD&ĐT;                                             

  -Lưu VT.