Hội thi tìm hiểu lịch sử cách mạng xã Cam Phước Tây giai đoạn 1945-2010 nhân dịp kỉ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2019)