13/03/21  Tin tức - Sự kiện  23
Để chào mừng ngày 8/3 trường TH Cam Phước Tây 2 tổ chức Hội thi GVDG  cấp trường năm học 2020-2021
 27/02/21  Tin của trường  38
       Để góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua của Đội TNTP và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Người người trồng cây - Nhà nhà trồng cây” tạo cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp. Lớp 3/3 Trường Tiểu học Cam Phước Tây 2 thường xuyên tổ chức chăm sóc các công trình măng non của lớp
 20/02/21  Tin tức - Sự kiện  44
Đương thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Thực hiện lời dạy của Người, CB-GV-NV nhà trường luôn xác định việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của đất nước không chỉ ...
 26/01/21  Tin tức - Sự kiện  73
Ngày 25 tháng 01 năm 2021.,  Trường TH Cam Phước Tây 2 đã tổ chức sinh hoạt ngoại khóa Kể chuyện Tiếng Anh cho học sinh.