A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Địa chỉ website giáo dục

- Liên kết website:

  + TÀI LIỆU BẢNG TONG HỢP ĐÁNH GIÁ THEO THÔNG TƯ 22/BGD :

1. MÃU BẢNG TỔNG HỢP:

http://vndoc.com/url?softwareid=119215&url=%2Fdata%2Ffile%2F2016%2F12%2F28%2Fmau-bang-tong-hop-ket-qua-danh-gia-giao-duc-tieu-hoc.xls

2. BẢNG THAM CHIẾU CÁC MÔN HỌC

http://vndoc.com/bang-tham-chieu-cac-mon-tieu-hoc-theo-thong-tu-22/download

+ QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC: http://vnedu.vn

 

+ Bộ GD&ĐT: Tại địa chỉ www.moet.gov.vn

 + Sở GD&ĐT: Tại địa chỉ  http://khanhhoa.edu.vn

 + Phòng  GD&ĐT: Tại địa chỉ  http://pgdclam.khanhhoa.edu.vn

 + Trang thông tin điện tử của cục CNTT: http://e-ict.gov.vn

Và các địa chỉ:

 + Phần mềm thống kê chất lượng giáo dục tiểu học http://eqms.eos.edu.vn

  + Phần mềm  quản lí giáo dục học tiểu học  http://qlth.tieuhoc.moet.gov.vn

 + Phần mềm thống kê số liệu quản lí giáo dục http://thongke.moet.gov.vn  hoặc  http://thongke.smas.edu.vn

  + Phần mềm trường học kết nối  http://truonghocketnoi.edu.vn


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết