A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch chuyên đề 3: chuyên đề Mỹ thuật

Kích thích sự tương tác, tư duy sáng tạo và phát triển nhận thức của học sinh, từ đó giúp các em hình thành và phát triển năng lực sáng tạo mỹ thuật, hiểu, cảm nhận và trân trọng sản phẩm nghệ thuật, trao đổi, tiếp nhận thông tin thông qua sản phẩm nghệ thuật. Tạo cơ hội cho tất cả giáo viên được nâng cao năng lực chuyên môn, tiếp cận cách dạy học Mỹ thuật theo tài liệu mới thông qua dự giờ, trao đổi, chia sẻ sau dự giờ.
TRƯỜNG TH CAM PHƯỚC TÂY 2BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Cam Phước Tây, ngày 01 tháng 02 năm 2018 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC NĂM HỌC 2017-2018––––––––––––––––––Thực hiện Kế hoạch số 329/KH-THCPT2 ngày 14/9/2017 của trường Tiểu học Cam Phước Tây 2 về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018; Thực hiện Kế hoạch chuyên đề năm học 2017-2018 trường Tiểu học Cam Phước Tây 2,Bộ phận chuyên môn tổ chức chuyên đề Dạy học Mỹ thuật theo định hướng phát triển năng lực với những nội dung cụ thể sau:1. Lý do tổ chức chuyên đề:Chuyên đề Dạy học Mỹ thuật theo định hướng phát triển năng lực do Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn cho các trường có đăng ký dạy học Mỹ thuật theo tài liệu mới trong hè 2017, nhưng thực sự chưa có được sự hướng dẫn thấu đáo, cụ thể về cách phân chia chủ đề, tổ chức, thực hiện thế nào cho hợp lý, hiệu quả.Tháng 12 vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng đã tổ chức triển khai chuyên đề này tại trường Tiểu học Cam Hòa 1. Qua đó, giáo viên Mỹ thuật cũng như cán bộ quản lý mới hình dung được cách thức thực hiện một tiết dạy Mỹ thuật theo tài liệu mới.2. Mục tiêu:Kích thích sự tương tác, tư duy sáng tạo và phát triển nhận thức của học sinh, từ đó giúp các em hình thành và phát triển năng lực sáng tạo mỹ thuật, hiểu, cảm nhận và trân trọng sản phẩm nghệ thuật, trao đổi, tiếp nhận thông tin thông qua sản phẩm nghệ thuật.Đảm bảo cho tất cả học sinh có cơ hội tham gia thực sự vào quá trình học tập, giáo viên quan tâm đến khả năng học tập của từng học sinh, đạc biết những học sinh có khó khăn về học.Nắm vững yêu cầu đổi mới sinh hoạt chuyên môn (SHCM) cấp tiểu học.Tạo cơ hội cho tất cả giáo viên được nâng cao năng lực chuyên môn, tiếp cận cách dạy học Mỹ thuật theo tài liệu mới thông qua dự giờ, trao đổi, chia sẻ sau dự giờ.Tạo cơ hội để mỗi giáo viên được phát huy khả năng, đóng góp ý kiến nâng cao chất lượng giáo dục.3. Nội dung:Bài soạn lý thuyết.Bài soạn thực hành minh họa.Dự một tiết dạy học Mỹ thuật theo định hướng phát triển năng lực do cô Nguyễn Thị Thu Hường, giáo viên Mỹ thuật thực hiện.Người dự: toàn thể cán bộ, giáo viên của trường.Chia sẻ cùng nhau qua tiết dạy.4. Phân công thực hiện:Nội dung Thời gian Địa điểm Người thực hiệnThực hành minh họa 09/02/2018 Trường TH Cam Phước Tây 2 Cô Nguyễn Thị Thu HườngTrình bày lý thuyết 09/02/2018 Trường TH Cam Phước Tây 2 Phó hiệu trưởngÁp dụng chuyên đề vào giảng dạy Suốt năm học Trường TH Cam Phước Tây 2 Toàn trườngTổng kết rút kinh nghiệm Cuối năm học Trường TH Cam Phước Tây 2 Toàn thể giáo viên trườngCông tác chuẩn bị:- Chuẩn bị tài liệu: Phó hiệu trưởng.- Đồ dùng dạy học: giáo viên Mỹ thuật.- Thiết bị khác: nhân viên Thư viện.Trên đây là Kế hoạch tổ chức chuyên đề Dạy học Mỹ thuật theo định hướng phát triển năng lực của trường. Đề nghị các cá nhân, bộ phận được phân công nghiên cứu thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./. Lập kế hoạchMai Thị Thu Thủy Duyệt của HIỆU TRƯỞNG

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết