20/03/21  Tin tức - Sự kiện  25
Ngày 11/3/2021, trường TH Cam Phước Tây 2 trân trọng đón tiếp Tổng công ty truyền tải điện quốc gia, công ty truyền tải điện 3, truyền tải điện Khánh Hòa đến thăm trường.
 13/03/21  Tin tức - Sự kiện  23
Để chào mừng ngày 8/3 trường TH Cam Phước Tây 2 tổ chức Hội thi GVDG  cấp trường năm học 2020-2021
 04/08/20  Tin tức - Sự kiện  163
Quyết định về việc công nhận trường tiểu học chuẩn quốc gia Mức độ 1