15/06/21  Tin tức - Sự kiện  289
Thực hiện Công văn số 1439/SGDĐT-TCCB ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tuyên truyền, đăng ký, cài đặt và sử dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số thay thế thẻ BHYT giấy.
 15/06/21  Tin tức - Sự kiện  159
V/v tổ chức kỷ niệm và tuyên truyền nhân dịp 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021.
 19/05/21  Tin tức - Sự kiện  190
Thực hiện công văn số: 248/ PGDĐT ngày 13/5/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm  V/v tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của ngành giáo dục trong tình hình mới. Trường học TH Cam Phuớc Tây 2 đã tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19  như sau:
 10/05/21  Tin tức - Sự kiện  230
Cuộc thi ảnh  Checkin Nha Trang, Khánh Hòa trên trang fanpage Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
 07/05/21  Tin tức - Sự kiện  214
Căn cứ Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng từ năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng từ năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh ...
 29/04/21  Tin tức - Sự kiện  171
Nhằm giúp các cán bộ giáo viên, nhân viên  trong đơn vị nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời giúp nhân dân nắm rõ về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại ...