15/06/21  Tin tức - Sự kiện  288
Thực hiện Công văn số 1439/SGDĐT-TCCB ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tuyên truyền, đăng ký, cài đặt và sử dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số thay thế thẻ BHYT giấy.
 15/06/21  Tin tức - Sự kiện  158
V/v tổ chức kỷ niệm và tuyên truyền nhân dịp 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021.
 01/05/14  Tin nghành GD Cam Lâm  520
Trong 02 ngày 24 và 25/4/2014, tại trường Tiểu học Cam Đức 1, Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm tổ chức Hội thi “Giữ vở sạch-viết chữ đẹp” bậc tiểu học cấp huyện năm học 2013-2014.