15/06/21  Tin tức - Sự kiện  288
Thực hiện Công văn số 1439/SGDĐT-TCCB ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tuyên truyền, đăng ký, cài đặt và sử dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số thay thế thẻ BHYT giấy.
 15/06/21  Tin tức - Sự kiện  159
V/v tổ chức kỷ niệm và tuyên truyền nhân dịp 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021.
 10/05/21  Tin tức - Sự kiện  230
Cuộc thi ảnh  Checkin Nha Trang, Khánh Hòa trên trang fanpage Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
 07/05/21  Tin tức - Sự kiện  214
Căn cứ Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng từ năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng từ năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh ...
 24/03/20  Tin tức - Sự kiện  452
Kênh Chuẩn kiến thức tổ chức dạy trực tuyến từ lớp 3 đến lớp 5 miễn phí, chương trình từ học kì II, với các môn học chủ yếu là Toán, Tiếng Việt và thêm một số môn học khác.